Avís legal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,  FABRE TALL, S.L. us informa que les vostres dades són tractades amb total confidencialitat. Aquest correu electrònic pot contenir informació confidencial o legalment protegida i està exclusivament adreçat a la persona o entitat destinatària. Si no en sou el destinatari final o la persona encarregada de recollir-lo, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el seu contingut. 

Li recordem que les seves dades han estat incorporades en el sistema de tractament de FABRE TALL, S.L. i que sempre i quan es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a la direcció postal Carrer Olot, 8, Polígon Industrial Mas Beuló, Vic o al correu electrònic [email protected].

Si heu rebut aquest correu electrònic per error, us preguem n’informeu al remitent i l’elimineu del vostre sistema. Gràcies per la vostra col·laboració.