IMPLEMENTACIÓ I CERITFICACIONS CE

CE CERITIFICACIONS

Certificació europea en 6 pasos

Determinar les directives europees que s'apliquen al producte.

Cercar requisits essencials.

Comproveu si el producte requereix la intervenció d’un organisme notificat.

Avaluar la conformitat del producte.

Redactar i mantenir documentació tècnica del producte.

Redactar la declaració de conformitat del producte i realitzar el marcatge CE.

Fabretall Certification Company és el vostre expert europeu en certificació