Verificador per a pistoles

Verificador de potència Super Sécuritest, per a pistoles. Permet comprovar l’estat de les seves armes.

> Fiable i fàcil d’usar.
> És perfectament compatible amb la nova legislació en matèria de benestar dels animals i el procés d’ISO 9000.
> Aquest sistema assegura un control òptim de l’estat de les seves armes.
> El broquet de l’aplicador és intercanviable depenent del tipus d’arma a controlar.

La utilització del verificador fa que el seu consum de recanvis sigui l’òptim, ja que en tot moment està al corrent de l’estat de la pistola i permet fer un manteniment en el moment adequat.

MÉS PRODUCTES DE "Anestessiat"

FABRÉ TALL GROUP


MÉS PRODUCTES DE Altre maquinària

FABRÉ TALL GROUP